All for Joomla All for Webmasters
ติดต่อ ItchyFeetThai ( Mon-Fri 9:00-18:00 )
02-150-2450
Menu

ทัวร์ไต้หวันยอดนิยมทัวร์ไต้หวันยอดนิยมทัวร์ไต้หวัน EVA เป๊ะปัง 5D3N By BR

03 Aug 2017 - 14 Dec 2017
 • อุทยานเหย่หลิ่ว
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
19,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 4 วัน 3 คืน By CI

19 Oct 2017 - 17 Dec 2017
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อุทยานเหย่หลิ่ว
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • TAIPEI FISH MARKET
 • วัดพระถังซำจั๋ง
21,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าด 5 วัน 4 คืน By CI

02 Aug 2017 - 29 Oct 2017
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)
 • วัดหลงซาน
22,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเว่อร์ 4 วัน 3 คืน By TG

29 Jul 2017 - 28 Nov 2017
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ่ว
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
20,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด้า 5 วัน 4 คืน By CI

05 Aug 2017 - 25 Oct 2017
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อาบน้ำแร่ 5 ดาว
 • เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
 • นั่งรถไฟโบราณ
18,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน By CI

05 Aug 2017 - 25 Oct 2017
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว
 • ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
16999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR

07 Oct 2017 - 03 Jan 2018
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งกระเช้าเหมาคง
 • อุทยานเย่หลิว
 • ชมตึกไทเป101
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
21,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BY BR

09 Sep 2017 - 28 Dec 2017
 • อุทยานอาลีซาน
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเป่ยโถว
 • อุทยานเย่หลิว
 • ชมตึกไทเป101
20,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG

14 Sep 2017 - 31 Dec 2017
 • อุทยานอาลีซาน
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อุทยานเย่หลิว
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง
25,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG

07 Sep 2017 - 30 Dec 2017
 • อุทยานอาลีซาน
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อุทยานเย่หลิว
 • ชมตึกไทเป101
 • ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
21,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FAST FAST 4D3N BY IT

28 Jul 2017 - 24 Oct 2017
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไทเป-ไทจง
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
16,666 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COOL COOL 4D3N By CI

07 Jul 2017 - 17 Dec 2017
 • ไทเป-ไถจง
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • ตึกไทเป 101
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู๊ด
22,599 บาท
12